ثبت سفارش برای افراد حقوقی خارج از کشور

پیگیری امور اداری و سازمانی در تمامی نهادها، وزارتخانه ها،دستگاه ها و ادارات شهر تهران با ارائه­ ی گزارش روزانه به مشتری

بازاریابی، معرفی محصول، توزیع بروشور، بازدید از نمایشگاه‌های تجاری به جای شما و ارائه گزارش مکتوب، مذاکره و پیگیری فروش به ­عنوان عامل، کارگزار و گماشته آن سازمان در تهران

جمع­ آوری داده­ ها، شناسایی مشتریان و اخذ اطلاعات تجاری از ایشان به صورت حضوری

جستجو و خرید اقلام صنعتی مطابق سفارش و نظر شما در بازار تهران و ارسال محموله

    سفارش اشخاص حقیقی

    سفارش اشخاص حقوقی

    سفارش اشخاص حقیقی

    سفارش اشخاص حقوقی