ثبت نام کارگزار

چند قدم تا کارگزار شدن فاصله دارید!​

چرا به کاردوجین بپیوندم؟

به کاردوجین بپیوندید...

کارگزار کیست؟

كارگزار عضوي از تيم كاردوجين است كه توانايي و تمايل انجام كار درخواست شده از سوي كاربران را دارد.

چگونه کارگزار کاردوجین شوم؟
تماس از کاردوجین و دعوت به مصاحبه حضوری
ارائه توضیحات در جلسه حضوری و آغاز همکاری

    سفارش اشخاص حقیقی

    سفارش اشخاص حقوقی

    سفارش اشخاص حقیقی

    سفارش اشخاص حقوقی