دورکاری در منزل

منشی تلفنی شما، لیست بدهید تا با مشتریانتان یا مخاطبین شما تماس بگیریم و پیغام شما را منتقل کنیم.

مونتاژ قطعات، بسته‌بندی محصولاتتان را به کارگزاران ما بسپارید.

کارهایی مانند تحقیق، تایپ، درست کردن پاورپوینت

    سفارش اشخاص حقیقی

    سفارش اشخاص حقوقی

    سفارش اشخاص حقیقی

    سفارش اشخاص حقوقی