پیگیری امور شخصی

بردن و برگرداندن ماشين شما به تعميرگاه و كارواش، خريدهاي كوچك روزانه و…

بسته‌‌تان را تحویل می‌دهیم، با این تفاوت که خود را نماینده شما معرفی می‌کنیم و پیغام شما را با رعایت آداب، می‌رسانیم.

به جاي شما به بازار مي رويم و كالاي مورد نظرتان را پيدا مي كنيم و پس از تاييد شما آن را تهيه خواهيم كرد.

خرید و رساندن هدیه

بجای شما هدیه و گل می‌خریم و به شخص موردنظرتان تقدیم می‌کنیم.

برای مثال از ملک و ویلای شما بازدید می‌کنیم، عکس و فیلم می‌گیریم و می‌فرستیم.

برای شما وقت از کلینیک، بیمارستان و … می‌گیریم.

    سفارش اشخاص حقیقی

    سفارش اشخاص حقوقی

    سفارش اشخاص حقیقی

    سفارش اشخاص حقوقی