خدمات ما

 • پیگیر ی امور شخصی: تمام کارها مثل خرید، تحویل کالا و هرکار دیگه ای که نیاز به یه شخص مطمئن دارین میتونین با خیال راحت به کاردوجین بسپارین
 • پیگیری امور اداری در سازمان ها: مراجعه به سازمان ها برای انجام کارای مختلف رو به کاربلد کاردوجین بسپارین تا براتون انجام و بهتون تحویل بده
 • اجرای امور بازاریابی و تبلیغات: برای اجرای تبلیغات نیاز به فرد مطمئن دارین؟ کاردوجین براتون تضمین میکنه
 • پیگیری اینترنتی: برای انجام کارهای اینترنتی نیاز به کمک دارین؟ کاردوجین براتون انجام میده
 • دور کاری در منزل: کارهایی که از راه دور قابل اتجام است با کاردوجین دور سپاری کنید
 • جمع آوری اطلاعات: برای هر موضوعی نیاز به بانک اطلاعاتی دارید، کارگزاران کاردوجین برای شما جمع آوری خواهند کرد.
پیگیر ی امور شخصی

تمام کارها مثل خرید، تحویل کالا و هرکار دیگه ای که نیاز به یه شخص مطمئن دارین میتونین با خیال راحت به کاردوجین بسپارین

پیگیری امور اداری در سازمان ها

مراجعه به سازمان ها برای انجام کارای مختلف رو به کاربلد کاردوجین بسپارین تا براتون انجام و بهتون تحویل بده

 

اجرای امور بازاریابی و تبلیغات

برای اجرای تبلیغات نیاز به فرد مطمئن دارین؟ کاردوجین براتون تضمین میکنه

جمع آوری اطلاعات

برای هر موضوعی نیاز به بانک اطلاعاتی دارید، کارگزاران کاردوجین برای شما جمع آوری خواهند کرد.

دور کاری در منزل

کارهایی که از راه دور قابل اتجام است با کاردوجین دور سپاری کنید

پیگیری اینترنتی

برای انجام کارهای اینترنتی نیاز به کمک دارین؟ کاردوجین براتون انجام میده

  سفارش اشخاص حقیقی

  سفارش اشخاص حقوقی

  سفارش اشخاص حقیقی

  سفارش اشخاص حقوقی